Home  /  Informace  /  Pravidla a normy ČAAF

Pravidla a normy ČAAF

Pravidla fotbalu
- Pravidla fotbalu 2020
- Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)

Pravidla flag fotbalu
- Pravidla flag fotbalu 2019-2020

Základní normy ČAAF
- Stanovy ČAAF 
Soutěžní řád 2020
- Adresář ČAAF
- Členské příspěvky 2020 (Nařízení Parlamentu 1/2020)
- Členské příspěvky 2021 (Nařízení Parlamentu 1/2021)

Platná nařízení Předsednictva
- 1/2020 - Trenérské licence
- 2/2020 - Programy klubové podpory 2020
- 3/2020 - Sazebník odměn rozhodčích 2020

Platné směrnice Předsednictva
- 2/2018 - Pokyn k mezinárodním přestupům (včetně formulářů)
- 4/2019 - Trenérská školení 2019/2020
- 1/2020 - Příspěvek na náhradu cestovních výdajů
- 2/2020 - Kredity 2020
- 3/2020 - Zásady ochrany osobních údajů
- 4/2020 - Flagová trenérská školení 2020

Propozice soutěží
- Tacklová soutěž mužů 2020
- Podzimní tacklové soutěže (ženy, junioři, dorost) 2020
- Flagové soutěže (U15) 2020
- Základní informace o soutěžích přehledně

Formuláře
- Kluby - Přihláška klubu do ČAAF
- Kluby - Oznámení členského klubu o změnách
- Kluby - Přihláška klubu do soutěže
- Kluby - Hromadná platba
- Kluby - Výpočet odstupného
- Kluby - Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas
- Hráči - Žádost o postaršení hráče
- Hráči - Hráčské prohlášení
- Rozhodčí - Výplatnice rozhodčích (pdf)
- Rozhodčí - Prohlášení rozhodčího
- Zaměstnanci - Výkaz odpracovaných hodin (xlsx)
- Zaměstnanci - Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena volených orgánů ČAAF
- Žádost člena o příspěvek na cestovní výdaje

Další informace
Pozn.: Nejde o normy ČAAF
- Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání
Postup při registracích a přestupech
- Informace pro nové kluby
- Návod pro změnu občanského sdružení ve spolek, případně změnu spolku
- Manuál řízení sportovního klubu
- Postup při žádosti o členství v ČUS
- Postup při změně stanov
- Smlouvy s cizinci
- Antidopingový výbor ČR