Home  /  Informace  /  Pravidla a normy

Pravidla a normy

Pravidla fotbalu

Pravidla fotbalu 2020-2021
Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)

Pravidla flag fotbalu

Pravidla flag fotbalu 2021-2022

Základní normy ČAAF

Stanovy ČAAF 
Soutěžní řád
Adresář ČAAF
Členské příspěvky 2021 (Nařízení Parlamentu 1/2021)

Platná nařízení Předsednictva

1/2021 - Trenérské licence
2/2021 - Programy klubové podpory
3/2021 - Sazebník odměn rozhodčích
4/2021 - Půjčovna
1/2022 - Trenérské vzdělávání

Platné směrnice Předsednictva

2/2018 - Pokyn k mezinárodním přestupům (včetně formulářů)
1/2021 - Příspěvek na náhradu cestovních výdajů
2/2021 - Zásady ochrany osobních údajů
3/2021 - Trenérská školení 2020/2021
4/2021 - 
Marketingové užití
5/2021 - Kredity 2021

Propozice soutěží

Tacklová soutěž mužů 2021
Flagové soutěže 2021
Podzimní tacklové soutěže (ženy, junioři, dorost) 2021
Základní informace o soutěžích přehledně

Formuláře

Kluby
Přihláška klubu do ČAAF
Oznámení členského klubu o změnách
Přihláška klubu do soutěže
Hromadná platba
Výpočet odstupného
Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas

Hráči
Žádost o postaršení hráče
Hráčské prohlášení

Rozhodčí
Výplatnice rozhodčích (pdf)
Prohlášení rozhodčího

Zaměstnanci
Výkaz odpracovaných hodin (xlsx)
Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena volených orgánů ČAAF
Žádost člena o příspěvek na cestovní výdaje

Další informace

Covid protokol
Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání
Postup při registracích a přestupech
Návod na ovládání časomíry
Informace pro nové kluby
Návod pro změnu občanského sdružení ve spolek, případně změnu spolku
Manuál řízení sportovního klubu
Postup při žádosti o členství v ČUS
Postup při změně stanov
Smlouvy s cizinci
Antidopingový výbor ČR

FAQ

Odpovědi na otázky, které byste si mohli pokládat