Home  /  Informace  /  Pravidla a normy ČAAF

Pravidla a normy ČAAF

Pravidla fotbalu
- Pravidla fotbalu 2019
- Základní pravidla fotbalu (Velmi stručné pojetí pravidel pro první seznámení s fotbalem)

Pravidla flag fotbalu
- Pravidla flag fotbalu 2019

Základní normy ČAAF
Stanovy ČAAF (účinné do konce roku 2019)
- Stanovy ČAAF (účinné od 1. 1. 2020)
Soutěží řád 2019
- Soutěží řád 2020
- Adresář ČAAF

Platná nařízení
Členské příspěvky 2019 (Nařízení Parlamentu 1/2019)
- Členské příspěvky 2020 (Nařízení Parlamentu 1/2020)
- Trenérské licence (Nařízení Předsednictva 1/2019)
- Sazebník odměn rozhodčích 2019 (Nařízení Předsednictva 2/2019)
- Programy klubové podpory 2019 (Nařízení Předsednictva 3/2019)

Platné směrnice
- Pokyn k mezinárodním přestupům (Směrnice Předsednictva 2/2018, včetně formulářů)
- Trenérské konzultace (Směrnice Předsednictva 1/2019; zrušeno k 30.10.)
- Kredity 2019 (Směrnice Předsednictva 2/2019)
Příspěvek na náhradu cestovních výdajů (Směrnice Předsednictva 3/2019)
Trenérská školení 2019/2020 (Směrnice Předsednictva 4/2019)

Propozice soutěží
- Tackle - muži
- Tackle - ženy
- Tackle - junioři
- Tackle - dorost
- Flag - ženy
- Flag - junioři
- Flag - žáci
- Základní informace o soutěžích přehledně

Formuláře
- Kluby - Přihláška klubu do ČAAF
- Kluby - Oznámení členského klubu o změnách
- Kluby - Přihláška klubu do soutěže
- Kluby - Hromadná platba
- Kluby - Výpočet odstupného
- Kluby - Zápasová soupiska pro nesoutěžní zápas
- Hráči - Žádost o postaršení hráče
- Hráči - Hráčské prohlášení
- Rozhodčí - Výplatnice rozhodčích
- Rozhodčí - Prohlášení rozhodčího
- Zaměstnanci - Výkaz odpracovaných hodin (xlsx)
- Zaměstnanci - Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance nebo člena volených orgánů ČAAF
- Žádost člena o příspěvek na cestovní výdaje

Další informace
Pozn.: Nejde o normy ČAAF
- Vysvětlení jednotlivých stupňů disciplinárního řízení, vysvětlení námitky a odvolání
- Informace pro nové kluby
- Návod pro změnu občanského sdružení ve spolek, případně změnu spolku
- Manuál řízení sportovního klubu
- Postup při žádosti o členství v ČUS
- Postup při změně stanov
- Smlouvy s cizinci
- Antidopingový výbor ČR