Home  /  Informace  /  FAQ

FAQ

Členství jednotlivců

Jak se stát členem ČAAF?

Na hlavní stránce ČAAF klikněte vpravo nahoře na "Registrovat se do ČAAF". Vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Na zadaný email přijde potvrzení s konfirmačním linkem. Na ten kliněte. V tomto okamžiku jste na půli cesty. Jste registrován v systému ČAAF, ale zatím nejste členem. Pro to je nutné se přihlásit a v části "Můj profil" nejprve kliknout na "Upravit můj profil" a doplnit všechny žádané údaje, zejména pak fotografii. Jakmile je toto splněno, vložené údaje uložte a zpět na profilové stránce klikněte na "Podejte přihlášku do ČAAF/klubu". Poté budete mít dvě možnosti - vstoupit lze jako člen některého z členských klubů. V tomto případě je žádost poslána nejprve dotyčnému klubu ke schválení a pokud se tak stane posléze i ČAAF. Pokud žádost schválí klub i ČAAF stanete se členem ČAAF a to "v dresu" vybraného klubu. Druhou možností je vstoupit přímo do ČAAF. V takovém případě je vynechána klubová rovina, což pro člena má ten důsledek, že nemá možnost ovlivnit své zájmy na půdě Parlamentu ČAAF, který je složen ze zástupců členských klubů a samozřejmě zejména herní důsledek, neboť bez členství v klubu se nelze aktivně zúčastňovat zápasů tackle fotbalu (vyjma role rozhodčího).
Členství bude akceptováno po úhradě registračního poplatku v aktuálně platné výši (poplatek je určen Nařízením Parlamentu o členských příspěvcích). Poplatek hraďte na účet ČAAF. Pro dohledání platby uveďte do popisu platby jméno a jako variabilní symbol rodné číslo.

Parametry fotografie v rámci profilu
Fotografie v rámci členského profilu musí mít následující parametry
 - Poměr stran 9:7 (orientace na výšku), tzn. shodný s klasickou průkazovou fotografií
 - Barevná
 - Záběr zepředu a to zhruba od ramen výše
 - Horní okraj hlavy nesmí být oříznut
 - Musí být vidět ramena, resp. alespoň jejich část. Nejníže může fotografie sahat do poloviny trupu
 - Obličejová část hlavy (od obočí po bradu) musí zabírat zhruba jednu třetinu výšky snímku
 - V rámci jednoho klubu jednotné pozadí. Výjimkou z tohoto pravidla je bílé pozadí
 - U fotografií s bílým pozadím je doporučeno, aby byly postupně nahrazeny jednotným klubovým pozadím
Profily nesplňující tyto paramentry mohou být deaktivovány (postup pro reaktivaci).

Co se stane, když přestanu hrát?
Členství v ČAAF tímto automaticky nezaniká a nezaniká ani členství v klubu. K ukončení členství však může dojít po několika letech neaktivity.

Jak lze ukončit členství v ČAAF?
Varianty ukončení členství jsou uvedeny ve Stanovách. O ukončení lze požádat, resp. jej oznámit prostřednictvím RS.

Před časem jsem ukončil členství v ČAAF, nyní bych ale chtěl začít znovu. Co mám dělat?

Členství v klubu samozřejmě zaniká ihned s ukončením členství v ČAAF, nicméně z určitých spekulativních důvodů je v normách jakýsi časový, jednoletý, test. Toto znamená, že hráč je „skrytě“ členem svého bývalého klubu i rok po skončení kariéry a pokud by v sezóně následující po jeho poslední začal hrát, obnoví se mu nejprve jeho bývalé členství a pokud bude chtít hrát za jiný tým, tak do něj musí přestoupit. Pokud by pauza byla více než jednoletá (vynechá celou jednu sezónu), je na něj nahlíženo jako na poprvé registrovanou osobu. Avšak ani takovou pauzou se nelze vyvázat a „promlčet“ závazky se svým bývalým klubem nebo ČAAF.

Přestupy

Všechno o přestupech najdete ve zvláštním článku na toto téma.


Účast v soutěžích

Co mám udělat, abych mohl hrát soutěž ČAAF?
Kromě nezbytných podmínek jako být členem některého klubu hrajícího danou soutěž a věkové způsobilosti v takové soutěži nastoupit je nutné mít uhrazený členský příspěvek. Ten se platí na sezónu (s jedním příspěvkem tedy lze více soutěží) a výši nutné úhrady naleznete v Nařízení Parlamentu o členských příspěvcích.
Členský příspěvek lze uhradit na účet ČAAF. Pro dohledání platby uveďte do popisu platby jméno a jako variabilní symbol rodné číslo.
Pozor, osoby, které dosud nebyly členem ČAAF, musí uhradit vedle členského příspěvku, což je každoroční členský příspěvek, i registrační poplatek spojený se vznikem členství. Členský příspěvek tento poplatek nezahrnuje! Víc o vzniku členství v jiné otázce.

Jaká jsou věková omezení pro hráče?
Věková omezení definuje Soutěžní řád, konkrétně kapitola Věkové kategorie.

Co mám udělat, abych mohl nastoupit k zápasu jako trenér, cheerleader, vodonoš apod.?
Stačí být členem některého klubu, zaplacený členský příspěvek není nutný. Tento klub pak rozhoduje o tom, kdo bude v realizačním týmu na zápase.

Zaplatil jsem si členský příspěvek (nebo registraci). Proč se stále nic neděje?
Zpravidla jeden až dva pracovní dny trvá samotný převod (viz další odpověď) a ČAAF platbu zpracuje nejpozději do 7 dní ode dne připsání na účet. Protože je účet kontrolován (a administrativní úkony v RS činěny) zpravidla dvakrát týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech, tak ke zpracování dojde většinou dříve, než po sedmi dnech od připsání. Před pokládáním otázky "proč se stále nic neděje" je však třeba vyčkat alespoň sedm dní od úhrady.
Případně se obrátit na svého klubového zástupce, který má možnost vyžádat si zrychlené zpracování požadavku.

Kdy je třeba uhradit platbu tak, aby došla v požadované lhůtě?
Platby v rámci Fio banky jsou připisovány okamžitě, včetně víkendu.
Hotovostní vklady také okamžitě (s poplatkem 60 Kč, který hradí vkladatel). I u hotovostních vkladů je ale třeba platbu náležitě popsat!
Platby z jiné banky jsou připisované podle okamžiku zadání. Platby zadané od rána do „zavíračky“ jsou vždy připsané následující pracovní den. „Zavíračka“ je přitom závislá pouze na vaší bance, někde je to 18:00, 20:00, někde je to 23:55 atd. Informace vám podá vaše banka. Platby zadané až po „zavíračce“ přijdou až za dva dny. Zvláštností je mBank, která zavírá až v 8 ráno (aby pak hned znovu otevřela), takže platby zadané od půlnoci do osmé ranní přijdou ještě ten den. Tyto informace jsou ale jen orientační, přesné vám sdělí skutečně jen vaše banka.
Každá banka pak umožňuje i prioritní platbu (většinou stojí víc než klasický převod), taková platba přijde ještě týž den. I tyto platby mají nějakou lhůtu, u prioritních plateb je to většinou okolo poledne, případně krátce po poledni. Informace získáte opět ve vaší bance.
V žádném případě nedoporučujeme platby přes Českou poštu! Platby chodí poměrně značně opožděny a jsou velmi obtížně dohledatelné.
Platby v hotovosti přímo v ČAAF nejsou až na určité výjimky přijímané. Platby členských příspěvků nebo registračních poplatků touto výjimkou nejsou.


Členství klubů

Jak založit klub a vstoupit do ČAAF?
Je nutné být právnickou osobou, konkrétně spolkem. Buď samostatným spolkem jako klubem amerického fotbalu nebo skrze "globálnější" organizaci typu tělovýchovné jednoty, sokola a podobně, ve které bude založen oddíl amerického fotbalu. Tato právnická osoba požádá o vstup do ČAAF. O vstupu rozhoduje buď Parlament ČAAF nebo Předsednictvo (Parlament pak členství klubu musí dodatečně potvrdit na nejbližším zasedání).

Podání žádosti o vstup do ČAAF
Při žádosti o vstup klubu do ČAAF použijte příslušný formulář. Nejprve vyplňte xls a pošlete jej na info@caaf.cz. Po akceptování budete vyzvání k zaslání skenu originálu. Součástí podání může být doložení několika dokumentů, nejsou-li k dispozici ve spolkovém rejstříku, doložení bankovního účtu a loga klubu.
Dojde-li v klubu k jakékoliv změně z údajů obsažených v žádosti, postupuje se obdobným způsobem.

Co je klub a co je tým?
Klub je z určitého úhlu pohledu defacto zkrácený výraz pro spolek, který je členem ČAAF. Mezi klubem a příslušným spolkem (za každým klubem stojí vždy právě jeden spolek) však není dokonalý překryv. Jednak členem ČAAF může být například TJ, zatímco klubem v rámci ČAAF se rozumí pouze příslušný oddíl (amerického fotbalu), nikoliv celá TJ (čili svazek více oddílů různých sportů). Druhou disproporcí může být odlišná členská základna. Členem klubu jako právnické osoby je možné stát se v souhladu s jejími stanovami. Členem klubu ve smyslu klubu ČAAF se člověk nestává dle dikce příslušného spolku, ale v souhladu s normami ČAAF, tzn. přihláškou do ČAAF skrze členský klub. Řečeno krátce, členství ve spolku nijak nesouvisí s členstvím v klubu (členském klubu ČAAF) a je možné být členem jednoho a současně stát mimo druhé.
Zatímco klub je obecné pojmenování celé fotbalové organizace, tým je spojen s konkrétní soutěží a jeden klub může disponovat více týmy.

Kolik je potřeba mít hráčů k tomu, aby bylo možné přihlásit tým do soutěže.
ČAAF takovou podmínku nestanovuje, určuje pouze minimum hráčů připravených na zápase ke hře a to jen v některých soutěžích. Například v ČLAF (1.Lize mužů) je to alespoň 16 hráčů.
Ačkoliv ČAAF minimální počet hráčů nevyžaduje, lze v tomto případě doporučit velmi obezřetný přístup. Číslo není snadné jednoznačně určit, záleží jak stálé je "jádro" klubu, které neodradí porážky, nepřízeň počasí, cestování apod.

Jak náročná je sezóna z hlediska povinností klubu vůči ČAAF?
Rozpočítáno na jednoho hráče je tato částka asi 1000 korun. V první sezóně se částka navyšuje asi o 100 korun, vzhledem k nutné registraci klubu i osob. Současně platí, že čistá pozice vůči ČAAF (platby poslané do ČAAF a přijaté z ČAAF) je v drtivé většině klubů kladná, tzn. kluby a členové klubů sice musí platit příspěvky, ale více peněz dostanou ve formě nejrůznějších podpor.


Redakční systém (RS)

Jak v RS vytvořit týmovou ("sezónní") soupisku?
Pozn.: týmová sezónní soupiska je seznam osob, které lze umisťovat na zápasové soupisky. Jde tedy o jakýsi mezistupeň mezi seznamem členů klubu a zápasovou soupiskou předávanou na zápasech.
Tuto možnost mají pouze kluboví administrátoři (KA). Ti se na své hlavní stránce v rámci RS přepnou v horní liště na "Klub admin" a dále vyberou ve druhé liště "Týmy". Mezi týmy, které klub má nebo měl vyberou ten, jehož týmovou soupisku chtějí vytvořit. Zde naleznou seznam všech členů klubu a z nich vyberou (zaškrtnutím políčka vlevo od jména) ty, které chtějí přidat na týmovou soupisku. Volbu potvrdí kliknutím na "Přidat vybrané osoby". Nově se seznam členů klubu na této stránce rozdělí na do týmu přidané a nepřidané.
Z týmové soupisky nemohou KA osoby odstraňovat, to by ve specifických případech mohla udělat jen ČAAF.

Jak v RS vytvořit zápasovou soupisku?
I tuto možnost mají pouze KA. Na stránce, kde najdou týmovou sezónní soupisku vidí nadcházející zápasy tohoto týmu. U konkrétního zápasu lze kliknout na "Připravit zápasové soupisky". Následně lze buď editovat již existující soupisku klinutím na její číslo nebo kliknout na "Založit novou soupisku".
Objeví se seznam osob z týmové soupisky s různým barevným podbarvením vysvětleným nad soupiskou - osoby z červené části není možné přidat na zápasovou soupisku v roli hráče. Je to buď z důvodu, že nemá zaplacenou hráčskou licenci nebo nesplňuje věkovou podmínku pro start v soutěži, případně z jiného důvodu (např. disciplinární trest). V případě, že si KA myslí, že nějaká osoba je v červené části nesprávně, není jiné možnosti nápravy než kontaktovat ČAAF.
Samotné přidání na zápasovou soupisku je snadné - vlevo od jména zaškrtněnte políčko, dole zvolte v jaké roli si osobu (nebo osoby) přejete na soupisku přidat a klikněte na "Přidat na soupisku". Existující soupisky pak můžete editovat, tzn. prohazovat role osoby (hráč->trenér->ostatní apod.), dopisovat do ní čísla hráčů a zejména zápasovou soupisku vytisknout. V případě tisku je nutné nejprve kliknout na "Tisk" a stránku, která se objeví, vytisknout (na výšku) na tiskárně.

Co jsou zápasové standardy?
Každý soutěžní zápas má nařízené určité minimální standardy, které určují, jak má pro daný zápas vypadat hřiště, jaké podmínky musí být splněny pro hráče, pro diváky a podobně. Seznam minimálních požadavků je v propozicích dané soutěže a tiskne se automaticky i na domácí soupisku.


Gameday

Jakým způsobem optimálně postupovat při vyznačení hřiště?
Postup je velmi podrobně vysvětlen v příloze Soutěžního řádu.

Co vše je potřeba, aby si pořadatel zápasu připravil před zápasem?
Pořadatel zápasu samozřejmě musí zařídit hřiště, sanitku atp. Co přesně ale musí všechno zařídit? Pro letité účastníky je to již víceméně rutina a seznam je určen možná více začínajícím týmům, nicméně i zkušeným týmům se podobný seznam může hodit. Seznam obsahuje i některé zdánlivé samozřejmosti, nicméně jako známo, ďábel spočívá právě v onom detailu. A naopak jiné předměty jsou na obstarání podstatně náročnější a rozhodně je nelze sehnat narychlo...
- Tyče, které lze připevnit k tyčkám branek na kopanou (nejsou-li na hřišti branky fotbalové)
- Bandáže změkčující brankové tyče a případné překážky kolem hřiště
- Lajnovačka, pásmo, provázky, špejle/hřebíky, lajnovací schéma, případně šablony čísel (budou-li vyznačena) apod.
- Orientační značky kolem hřiště (tzv. yard markery po 10 yardech) a pylony
- Lavičky do týmových zón (doporučené)
- Zajištěnou sanitku a lékaře (je možné je zajistit odděleně)
- Zápasové míče a kicking tee
- Chain a downmarker
- Vesty pro chain crew, fotografy a podavače míčů
- Pití pro tým hostů a rozhodčí
- Mikrofon pro refereeho
- Scoreboard
- Vytištěnou zápasovou soupisku