Home  /  Informace  /  Postup pro reaktivaci profilu

Postup pro reaktivaci profilu

Stručná verze

Máte špatnou fotku a bude to nejspíš jeden z těchto důvodů:
  - Hlava je moc malá - je potřeba větší detail, zhruba jako na občance
  - Hlava je oříznutá - editaci fotky bude potřeba udělat jinak
  - Hlava je kvůli špatné editaci fotky nepřirozeně šišatá - fotku jste místo oříznutí zúžili
  - Pozadí není jednobarevné - je potřeba se vyfotit znovu
  - Fotka je neostrá, nekvalitní - je potřeba se skutečně vyfotit a nepoužívat výřez ze skupinové fotky apod.

Delší verze

V rámci Vašeho profilu byla detekována nevhodná fotografie.Z toho důvodu došlo k deaktivaci Vašeho profilu.

Důsledkem deaktivace je, že vás nyní klub nemůže zapsat na týmovou soupisku, případně na zápasovou (nemůžete hrát zápasy pořádané ČAAF). Níže naleznete postup pro opětovnou aktivaci.
Více informací žádejte u vedení svých klubů, které má k deaktivacím veškeré informace a bylo na ni několikrát upozorněno. Upozornění proběhlo opakovaně i skrze Zprávy ČAAF.

I.
Podmínky správné fotografie jsou následující (jde o víceméně standardizované požadavky na průkazovou fotografii)
 - Poměr stran 9:7 (orientace na výšku)
 - Šířka alespoň 300 pixelů
 - Barevná
 - Záběr zepředu a to zhruba od ramen výše
 - Horní okraj hlavy nesmí být oříznut (vyjma extrémních afro účesů apod.)
 - Musí být vidět ramena, resp. alespoň jejich část
 - Člen je oblečený (zakrytý ramena), hlava není ničím zakrytá a to ani částečně (žádné čepice apod.)
 - Obličejová část hlavy (od obočí po bradu) musí zabírat zhruba jednu třetinu výšky snímku
 - Kluboví členové: v rámci jednoho klubu jednotné pozadí. Výjimkou z tohoto pravidla je bílé pozadí
 - U fotografií s bílým pozadím je doporučeno, aby byly postupně nahrazeny jednotným klubovým pozadím
 - Nekluboví členové: jednobarevné pozadí, pokud možno bílé
Velmi zjednodušeně lze požadavek na fotografii popsat tak, že jde o průkazovou fotografii, nemá jít ani o profilovku z facebooku, ani o snímek zachycující vtipný moment z dovolené a podobně.

II.
Vhodnou fotografii konzultujte s vedením vašeho klubu. Optimální je zcela jednotný design všech fotografií v rámci jednoho klubů (rozlišující pouze hráče a ostatní členy, případně podle věkových kategorií apod.).

III.
Pro rychlou nápravu ale můžete zvolit i fotografii podle parametrů uvedených v odstavci I. s využitím bílého pozadí. Zhotovení takové fotografie je pro většina běžných uživatelů velmi snadné (kdo si netroufne sám, nechť požádá zdatnějšího kolegu například na tréninku) a postačí k němu průměrný mobilní telefon nebo jakýkoliv digitální fotoaparát, bílá zeď a windows (konkrétně malování).
Snímek nafocený před bílou zdí v malování ořízněte tak, aby poměr stran byl 9:7 (na výšku), optimálně se jeví snadno zapamatovatelné poměry 900:700, případně 450:350 pixelům. Minimální velikost v pixelech je 386:300 pixelům. Menší fotografie nebo jiný poměr stran neprojdou automatickou kontrolou, která kontroluje i poměr stran a je častým důvodem, proč se upload nepodaří!
Na snímku si prosím nechte trochu záležet, je ostatně Vaší vizitkou. Neostré a rozmazané snímky nebo snímky pořízené vyfocením fotografie nemusí projít kontrolou.

IV.
Přihlaste se do svého profilu na www.caaf.cz a jděte do sekce můj profil.
Pod vaší aktuální fotkou je link na „Změnit fotografii“. Po úspěšném nahrání se vlevo nahoře zobrazí potvrzení „Fotka byla nahrána“. Pokud i nadále vidíte starou fotografii, je potřeba refresh stránky (provedete jej současným stiskem kláves Crtl a F5). Poté by se měla ozbrazit už nově nahraná fotka.
Je-li tomu tak, tak ještě klikněte na „Zažádejte znovu o aktivaci členství“. Tímto správce informujete o proběhlé změně a bude možné profil odblokovat.

V.
Fotografii může nahrát i klubový admin. Tento postup je vhodný hlavně při nahrávání balíku jednotných klubových fotek, což je i doporučený postup, které nejlépe naplní představy o kvalitní prezentaci celého produktu.