Home  /  Informace  /  Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Informace a pokyny naleznete na webu ČOV. Tamtéž naleznete i kontakty pro případné dotazy.

Úrazy vzniklé od 1.2.2019 se hlásí Pojišťovně VZP.
Úrazy vzniklé od 1.1.2017 do 31.1.2019 se hlásí pojišťovně Kooperativa.
Do 31.12.2016 bylo pojištění u Pojišťovny VZP, formulář a podmínky byly podobné těm současným, nicméně zdali by takto stará pojistná událost byla akceptovaná, to je nutné ověřit u pojišťovny.

Členové klubů, které jsou přímo členem ČUS, mohou pojistku uplatnit přímo prostřednictvím svého klubu, kde jsou členy, nemusí se obracet na ČAAF.

Postup pro úrazy hlášené Pojišťovně VZP (tzn. úrazy od 1.2.2019)

Formulář k potvrzení pošlete buď emailem, nebo poštou. Pokud zvolíte email, tak posílejte pouze kvalitní sken (pouze skutečné skeny dokumentů, nikoliv fotografie apod.) ve formátu PDF na email info@caaf.cz. Potvrzený formulář dostanete zpět opět emailem. Pokud posíláte poštou, tak pošlete vyplněný formulář na poštovní adresu ČAAF (ČAAF, P.O.Box 1, 79803 Plumlov) společně se zpáteční obálkou s nalepenou známkou. Zpáteční adresu může dát svoji nebo rovnou na pojišťovnu.

Asociaci není nutné posílat jakoukoliv zdravotní dokumentaci. ČAAF pouze potvrzuje členství a je svého druhu svědkem, do samotného pojistného vztahu však nezasahuje, ten je pouze mezi hráčem a pojišťovnou.

V kolonce "Doplňující poznámky" na druhé straně formuláře si od svého klubu nechte potvrdit, kdy a za jakých okolností k úrazu došlo. Možný text je například následující:
    Potvrzení klubu o vzniku škodní události:
    Potvrzuji, že k úrazu došlo 4.4.2020 v Kardašově Řečici během zápasu FLU15.
    Alternativně: Potvrzuji, že k úrazu došlo 4.4.2020 v Kardašově Řečici během tréninku týmu mužů.
    V Kardašově Řečici, dne 4.4.2021
    Podpis Jan Statutár
V textu tedy klub musí potvrdit, že se úraz stal a vyjádření musí potvrdit statutár klubu (spolku). Do stejné kolonky pak kromě výše uvedeného vepište i (přesně tento text):
    Název střešní organizace - Česká unie sportu
    Sportovní svaz - Česká asociace amerického fotbalu
    Kontakt - Michal Rosíval, info@caaf.cz

Bez těchto textů a bez potvrzení klubu nebude oznámení potvrzeno!

Asociaci není nutné posílat jakoukoliv zdravotní dokumentaci. ČAAF pouze potvrzuje členství a je svého druhu svědkem, do samotného pojistného vztahu však nezasahuje, ten je pouze mezi hráčem a pojišťovnou.

Postup pro úrazy hlášené pojišťovně Kooperativa (tzn. úrazy do 31.1.2019)

Formulář k potvrzení pošlete buď emailem, nebo poštou. Pokud zvolíte email, tak posílejte pouze kvalitní sken (pouze skutečné skeny dokumentů, nikoliv fotografie apod.) ve formátu PDF na email info@caaf.cz. Potvrzený formulář dostanete zpět opět emailem. Pokud posíláte poštou, tak pošlete vyplněný formulář na poštovní adresu ČAAF (ČAAF, P.O.Box 1, 79803 Plumlov) společně se zpáteční obálkou s nalepenou známkou. Zpáteční adresu může dát svoji nebo rovnou na pojišťovnu.

Pokud vaše zranění není uvedeno v Zápise, resp. týmovém komentáři, a to z jakéhokoliv důvodu (ke zranění došlo na tréninku, na nesoutěžním zápase nebo jej týmový zástupce v komentáři neuvedl), tak společně s formulářem pošlete na samostatném listu i prohlášení klubu, který vám potvrdí, kdy a za jakých okolností ke zranění došlo. Pokud o zranění nebude záznam v Zápise, tak je toto prohlášení nutné!

Asociaci není nutné posílat jakoukoliv zdravotní dokumentaci. ČAAF pouze potvrzuje členství a je svého druhu svědkem, do samotného pojistného vztahu však nezasahuje, ten je pouze mezi hráčem a pojišťovnou.

V části C formuláře uveďte do kolonky "Potvrzení členské organizace" následující:
    Evidenční číslo: 42
    Název organizace: Česká asociace amerického fotbalu
    Příjmení a jméno: Rosíval Michal
    Email: info@caaf.cz
    Telefon: nevyplňujte
    Datum: den, kdy budete posílat email (pokud formulář budete posílat poštou, tak nechte volné)