Home  /  Informace  /  Mezinárodní přestupy

Mezinárodní přestupy

Norma
Mezinárodní přestupy řídí Směrnice Předsednictva 2/2018, jejíž přílohou jsou i IFAF Transfer Regulations. Jakékoliv dotazy spojené s mezinárodními přestupy lze pokládat přímo IFAFu (kontakty naleznete na webu IFAF).

Věkový limit
Pravidla mezinárodních přestupů nemají žádný věkový limit, z hlediska věku tedy platí pro kohokoliv, ale U16 hráči nemusí při přestupu platit poplatek.

Tackle a flag
Pravidla platí pro obě formy stejně.

Hostování
Přípustné je hostování. Pokud je dopředu známé, že hráč se po stanoveném čase vrátí zpět do svého klubu, tak se "oba přestupy vyřídí najednou" - jedním formulářem a jednou platbami.

Fotbal už hrající cizinec chce nově hrát v Česku
Potřebuje ITC (viz norma výše), kterou pošle na info@caaf.cz. Je přitom jedno, jestli naposledy v cizím klubu hrál "včera", vloni nebo před 10 lety. Pokud jeho poslední zápas byl někde v cizině, tak bude potřebovat ITC.
Musí se stát členemem ČAAF zcela shodným procesem jako jakýkoliv jiný hráč. Jeho bývalá asociace možná bude chtít 40 euro - byl by vyzván k úhradě.
Úplně stejně postupují i Češi (osoby s českými doklady totožnosti), kteří nyní hrají v cizině a chtějí přestoupit do Česka.
Po odeslání ITC na info@caaf.cz je postup takový, že (pokud už nebude vše vyřízeno předem) se žádost o přestup pošle druhé straně (státu, kde hráč hrál dosud) a ta má pět dnů na vyjádření. Ta bude souhlasit nebo vnese nějakou námitku nebo bude chtít uhradit 40 euro. Po vypořádání bude přestup na straně ČAAF přijat a pokud budou splněné obecně platné podmínky (tzn. profil a zaplacený RPJ), tak bude proces ukončen. Podstatným problém však nyní je, že neexistuje adresář IFAF a druhou stranu nelze zpravidla kontaktovat. ITC se tedy posílá na IFAF s tím, aby poskytli relevantní kontakt. Pokud se tak stane, tak viz výše. Pokud IFAF během 7 dnů nereaguje, tak ČAAF přestup v dobré víře provede (nelze čekat do nekonečna). Co by se stalo v případě, že by se druhá strana ozvala později, to nyní nedokážeme říct.

Fotbal zatím nehrající cizinec chce začít hrát v Česku
Potřebuje SD (viz norma výše), kterou pošle na info@caaf.cz. SD se týká osob, které fotbal nikdy nikde nehrály.
Musí se stát členemem ČAAF zcela shodným procesem jako jakýkoliv jiný hráč.
V tomto případě je postup rychlý. Jakmile jsou splněny obecné podmínky registrace (profil, žádost, zaplacený RPJ) a dodaná SD, tak vzniku členství nic nebrání. Na IFAF se dokument posílá až zpětně a pouze na vědomí. Samozřejmě problém může nastat v případě, kdyby se ukázalo, že hráč v SD lhal a nováčkem není...

Trenér cizinec chce trénovat v Česku
Musí se stát členemem ČAAF zcela shodným procesem jako jakýkoliv jiný člen. Může si vyřídit ITC/SD, ale nepotřebuje ji (protože přestupy se týkají jen hráčů). V registračním systému bude deaktivovaný, což znamená, že jej nelze zapsat na zápasovou soupisku jako hráče. Na jeho roli trenéra tato deadktivace žádný vliv nemá.

K vyplňování
Přestupy (i SD) do Česka musí být vyplněny elektronicky (PDF formuláře jsou vyplňovací), poté vytištěna, podepsána a poslaná jako sken (nebo fotografie svou kvalitou blízká skenu).
Nationality na formuláři není národnost, ale státní příslušnost, tzn. vepisujte název státu. Název státu vepište klidně i do pole "Federation". Zejména při přestupech Američanů přímo z USA tedy neřešte, co je to vlastně ze "federaci", ale nerozpakujte se zapsat USA. Název klubu (školy) snad přestupující znát bude.