Home  /  Informace  /  Pokyny pro statistiky

Pokyny pro statistiky

Obecné
Software je k dispozici pouze registrovaným statistikům.
Regulující norma: Soutěžního řádu
Přehled osob, které mají oprávnění zpracovávat zápasové statistiky, je součástí Adresáře

Manuály a doplňkové materiály
Manuál k softwaru a statistikám - Včetně modelového zápisu akcí (v češtině)
Kompletní manuál k softwaru - Originální manuál k softwaru (v angličině)
Kompletní pravidla pro vytváření statistik - Kompletní pokyny (v angličině)
Cheat sheet - Stručný přehled zkratek používaných v softwaru a nejčastější postupy
Signály rozhodčích - Signály, které rozhodčí ukazují při vyhlašování faulů

Stručný scénář, jak pracovat
1.
Nainstalujte program, postupujte podle těchto pokynů. Pozor, pakliže používáte 64-bit systém (jeden ze dvou typů Vist, Win7/8/10), tak vám program nebude fungovat, pokud si ve svém operačním systému nenasimulujete XP prostředí podle návodu vydavatele programu (jde o produkt Microsoftu, nejde o "nějaký" software).
2. (nikoliv nezbytně nutný krok)
Vytvořte si nějaký "transportní" adresář, kam budete ukládat data a budete je mít přehledně k dispozici.
3.
Ze statistického centra si stáhněte soupisky dvojice týmů, jejichž zápas budete zaznamenávat. Soupiskové soubory mají koncovku FRO. Soubory si stáhněte do transportního adresáře. Video 1.
4.
Spusťte hlavní program a v něm spusťte modul Utilities/roster maintenance (Urma) a soupisky naimportujte. Video 2.
5.
Máte-li před zápasem nebo na začátku zadávání k dispozici zápasové soupisky (papírové získáte od koordinátora na zápase, avšak pozor na možné změny čísel!; elektronické najdete u jednotlivých zápasů, avšak ne dříve než 24 hodin po zápase), editujte je (čísla) podle skutečnosti. Pravidlem by mělo být, že týmové soupisky ve statistickém centru budou aktuální a ve jménech by nemělo být nutné dělat úpravy, ani hráče dopisovat. Bude ale nutné vyplnit správná čísla, ve staženém souboru budou čísla z posledního zápasu. Pokud byste hráče dopsat museli, tak všechna jména se dopisují způsobem Iniciála (jednoho) křestního jména, tečka, příjmení. Vše bez diakritiky. Video 3 a Video 4.
6.
Spusťte Game scoring, tedy modul k zadávání samotných statistik a zadejte všechny zápasové akce.
7.
V modulu Urma vygenerujte (nabídka Import/export -> Pack Game) soubor FPK do transportního adresáře. V modulu Game reports vygenerujte soubor HTM. Video 5.
8.
Tyto dva soubory (FPK a HTM) a případnou informaci o doplněných jménech na soupisky pošlete na info@caaf.cz. Soubory je nutné poslat do čtvrtka následujícího po zápase do 6:00. Avšak pozor, musí jít již o konečnou a bezchybnou podobu statistik. Z toho důvodu lze doporučit včasnější odeslání, abyste získali čas na případné opravy. Opravovaní po čtvrteční šesté hodině má stejný důsledek jako pozdní dodání.

Tipy na praktické vytváření
Pro nováčky je naprosto nemožné zapisovat akce "online". I pro zkušené uživatele je to možné pouze ve dvojici a i tak si budete muset připravit něco na poznámky, protože nebudete mít čas řešit složitější případy a budete se k nim muset vrátit dodatečně.
Častější bude "offline" zapisování. A to buď na základě poznámek získaných na zápase (ideální) nebo na základě videozáznamu. Video je skvělým pomocníkem pro dodatečnou kontrolu zadaných dat, ale jako jediný zdroj je poměrně riskantní.
Pro sběr dat (co se stalo, kdo to udělal, kde se to stalo atd.) přímo na zápase můžete zvolit "papír a tužku" nebo diktafon nebo obojí, jak je milejší.
Pro zapisování můžete použít jeden z následujících formulářů
Formulář v češtině (pdf), (xls)
Formulář v angličtině, Jiný formulář v angličtině

Změny v Manuálu a poznatky (2013)
24.4.2013 (poznatek): Kickoff zadávejte jako samostatnou akci, tzn. jakmile zadáte kickoff (včetně případného returnu a penalizací), tak akci potvrďte a "ukončete". Následující akci zadávejte od začátku. Někdy se vyskytnou případy, kdy je první akce po kickoffu zadaná jako jakési pokračování kickoff akce a to není správně.
24.4.2013 (poznatek): Pokud na vás v programu (asi po penalizacích, případně turnoverech apod.) "vybafne" potvrzení down&distance a ukazuje se to správně, tak to nepotvrzujte, ale dejte escape, ať se to zbytečně nezobrazuje.
23.4.2014 (oprava): Field goaly se počítají k end line, nikoliv ke goal line!

Ke stažení a info
Týmové soupisky
   ALL, LIOPBPPTRSGRSTA, STE

Kódy faulů
   -  Soubor $PEN
   -  Soubor je třeba stáhnout do kořenového adresáře TASFB
   -  Poté smazat příponu dat a nahradit tak původní soubor $PEN
Zkratky týmů (Team ID)
   Jsou třípísmenné zkratky o dva řádky výše
Názvy týmů (Team Name)
   Jsou plné názvy týmů
   Pozor na Prague Bl.Panthers (nutno zadat takto, celý název se nevejde a jinak ho nezkracujte)
   Psáno dle vzoru, tzn. velkým písmem pouze první písmena
Jména rozhodčích
   Iniciála křestního, tečka, bez mezery, celé příjmení (bez diakritiky)
   Jména rozhodčích najdete na webu na stránce s informace o zápase
Názvy areálů
   Place je město, kde se hraje (bez diakritiky)
   Stadium je název areálu, viz odkaz (bez diakritiky)