Home  /  Informace  /  Rozhodčí na zápasech

Rozhodčí na zápasech

Soutěžní zápasy
Soutěžní zápasy jsou ligové zápasy, tedy zápasy ČLAF a dalších soutěží ČAAF. Na soutěžní zápasy nominuje rozhodčí pouze ČAAF a týmy nemají na složení rozhodčích žádný vliv. ČAAF samozřejmě bere v potaz typ zápasu a nominaci mu přizpůsobuje.

Nesoutěžní zápasy
Na nesoutěžní zápasy provádí nominace ČAAF podobně jako na zápasy soutěžní. Platí současně standardní obsazení rozhodčími, tzn. 5-7 rozhodčích na 11s zápas a 3-4 rozhodčí na 8s zápas.
Pořadatel zápasu je povinen uhradit částku 1000 Kč za jednoho rozhodčího plus 1000 Kč (v případě pozdní žádosti plus 3000 Kč) za zápas.

Jiné zápasy
Pořadatel zápasu má možnost oslovit tzv. volné rozhodčí (seznam) a nimi se domluvit napřímo. Na vztah rozhodčího a pořadatele neexistuje žádný sazebník, vše je čistě na jejich vzájemné dohodě.
Pro jiné zápasy neplatí žádné nutné minimální počty rozhodčích, je pouze na pořadateli, kolikačlennou crew si na zápas domluví. Volné rozhodčí může pořadatel doplnit laiky, nesmí však oslovit rozhodčí ČAAF, kteří nejsou v kategorii volných. Tato skupina rozhodčích nesmí rozhodovat Jiné zápasy.
ČAAF na Jiné zápasy nominace rozhodčích neprovádí.

Scrimmage
V případě scrimmage může pořadatel oslovit kohokoliv, včetně rozhodčích ČAAF, kteří nejsou v kategorii volných. Tato skupina rozhodčích smí rozhodovat Scrimmage, nicméně společně s pořadatel by měla být velmi obezřetná a být si jistá, že jde skutečně o scrimmage, tzn. nepočítá se skóre, nehraje se na klasický fotbalový princip 4 downy a 10 yardů apod.